#34. Karel Janeček: Poprvé v historii lidstva máme šanci skutečně změnit svět k lepšímu

10. března 2021

Mým dnešním hostem je Karel Janeček, matematik, vizionář, filantrop a autor volebního systému demokracie 21. Přednášel finanční matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je spolumajitelem a předsedou dozorčí rady společnosti RSJ, která se zabývá obchodováním s finančními deriváty.

Proč je pro Karla tak důležité číslo 21? Proč nemá většina lidí matematiku ráda? Co vše se za čísly skrývá? Mají systémy tendenci udržovat samy sebe? Jaká je Karlova vize společnosti? Dá se dosáhnout vyrovnanosti žen a mužů v politice? Co způsobilo Karlův skok v přemýšlení?

Karel Janeček je český matematik, pedagog, bojovník proti korupci a mecenáš.

Přednášel finanční matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je spolumajitelem a předsedou dozorčí rady společnosti RSJ, která se zabývá obchodováním s finančními deriváty. P=éúo

V roce 2010 založil Nadační fond Karla Janečka, který vzešel z jeho dlouhodobého úsilí o podporu vědy. Cílem fondu byla z počátku podpora projektů převážně základního vědeckého výzkumu, a to v matematice, ekonomii a medicíně. V současné době fond uděluje z prostředků mecenášů granty na vědecké projekty v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Fond podporuje mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí. V roce 2013 se fond přejmenoval na nadační fond Neuron.

V březnu 2011 spolu s pivovarníkem Stanislavem Bernardem a hercem Janem Krausem založil Nadační fond proti korupci, jehož cílem je podpora rozvoje etických hodnot v demokratické společnosti a podpora projektů odhalujících korupci ve veřejné správě s rozsáhlým ekonomickým dopadem. Fond předává Cenu za odvahu lidem, kteří s vědomím osobních rizik upozornili na případy korupce ve svém okolí, a podporuje vznik účinné protikorupční legislativy. Za krátkou dobu existence fondu se mu podařilo upozornit na řadu závažných kauz.  

V roce 2012 založil Nadační fond pomoci, jehož snahou je pomoc všem, kteří se dostali do úzkých z důvodu destruktivní činnosti „zlojedů” nebo v důsledku obecně nespravedlivého mocenského systému. Nadační fond pomoci nově také otevírá crowdfundingové sbírky pro oběti podvodu, agrese a iracionální byrokracie.

V říjnu 2012 spustil projekt Pozitivní evoluce s cílem konkrétními kroky a projekty přispět ke zlepšení společenského klimatu v ČR. Tuto myšlenku rozvíjí zejména skrze své nadační fondy, filantropii a návrh nového volebního systému, který pojmenoval Janečkova metoda (D21).

V lednu 2014 založil Nadaci Karla Janečka, jejímž účelem je především podpora rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Nadace předává pravidelně ocenění „Laskavec“ ve kterém oceňuje laskavé malé i velké skutky, které mají moc změnit společenskou atmosféru.

Je spolumajitelem Centra současného umění DOX v Praze a prvním mecenášem hudebního festivalu Struny podzimu typického propojováním jazzu a klasiky, tradice a experimentu.

 

Více informací najdete na:
www.kareljanecek.com

Blog a podcast
e-mailem

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace a novinky.

Úspěšně jsme vás přidali do seznamu odběratelů