OSN/BPW

Mám čest být ambasadorkou neziskové organizace Business & Professional Women ČR (BPW ČR) v United Nations (UN). Organizace spojených národů (OSN / UN) a hodnoty, které reprezentuje mě vždy fascinovali. I přes pragmatismus a praktičnost, které přináší životní zkušenost zůstávám idealistou, který si přeje svět, ve kterém spolu živé bytosti – lidé, zvířata – žijí v míru, lásce a kde společně pečují o planetu, která zůstává modrou a zelenou. Svůj dětský sen spolupracovat s OSN jsem si splnila prostřednictvím organizace BPW ČR.

BPW ČR
je součástí International Federation Of Business and Professionals Women (BPW International) která sdružuje ženy od roku 1930 ve více než 100 zemích světa. Patří k nejvlivnějším organizacím světa. Ženy po celém světě jsou hrdé na své členství. To se obvykle stává celoživotní záležitostí, dnes již přechází z matek na dcery a vytváří možnost přátelství s ženami po celém světě. Je určena všem ženám, které mají chuť rozšířit své obzory a stát se součástí širší komunity aktivních žen.
Zakladatelkou a prezidentkou české organizace je Lenka Šťastná. BPW ČR také pořádá nejvýznamnější akci na podporu platové rovnosti Equal Pay Day
ROVNOST a REDLINE EXPEDITION

jak téma rovnosti žen a mužů souvisí s ochranou zvířat?

Jeden z hlavních důvodů vymírání zvířat je rychle se navyšující lidská populace a potřeba ji nakrmit. Významně ubývá ploch, na kterých volná a divoká zvířata žijí. Na druhé straně přibývají zemědělské oblasti, dochází k vypalování pralesů a pastevci se přesouvají do nových oblastí mimo rostoucí zóny sucha. Je kriticky důležité, aby ženy po celém světě získaly vzdělání, ekonomickou nezávislost a možnost rozhodovat se zejména v otázce množství dětí, které porodí!

BPW INTERNATIONAL
Co je naším cílem?
  • Ekonomická nezávislost žen po celém světě
  • Rovné příležitosti a reprezentace na poli ekonomického i politického rozhodování
  • Podpora a vzdělávání žen při rozvíjení jejich potenciálu
  • Aktivní práce při potírání všech forem diskriminace, násilí a domácího násilí a účast v ostatních lidskoprávních otázkách (sexuální násilí, obchod s lidmi, úmrtnost v souvislosti s těhotenstvím, apod.)
  • Podpora Globálních cílů udržitelného rozvoje SDG´s ( https://www.globalgoals.org/)
Formální postavení:

Konzultační orgán pro United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) od 1947
Konzultační orgán pro Council of Europe od 1977
Člen Civil Society of Organization of American States (OAS) od 2009

Partnerství:
UN Women
UN Global Compact
International Trade Center
Global Summit of Women

Více o mezinárodní organizaci BPW a členství:
www.bpwcr.cz/
www.bpw-international.org/

Blog a podcast
e-mailem

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace a novinky.

Úspěšně jsme vás přidali do seznamu odběratelů