#5. Taťána Maříková: “Dědičné“ neznamená jen „genetické“, dědí se i způsob myšlení, stravování a styl života

6. července 2020

Docentka Taťána Maříková je genetička a autorka knihy Genetika v širších souvislostech: Geny – Psýché – Prostředí. 

Čím můžeme ovlivnit spínače, které zapínají a vypínají genovou funkci? Jak svým životním stylem zlepšit své zdraví, pokud se ve vaší rodině vyskytují např. nádorová onemocnění? Co všechno kromě genetické výbavy si přebíráme od naší rodiny, proč je to často nebezpečné a co bychom s tím měli dělat? Proč někteří lidé jsou sice profesně úspěšní, ale nejsou šťastní? A proč je prospěšné nejen meditovat, ale i rozjímat? 

Působila po celý svůj profesní život na Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Fakultní nemocnici v Motole, kde se věnovala oblasti klinické genetiky se zaměřením na neurogenetiku. U svých pacientů si povšimla, že přestože je trápí různé zdravotní potíže, mají všichni něco společného – obdobný životní příběh. Začala se zajímat o faktory, jimiž můžeme své genetické nastavení významně ovlivnit, a o vědu, která tyto procesy zkoumá – epigenetiku.

Je autorkou nové knihy Genetika v širších souvislostech Geny – Psýché – Prostředí, která je určena pro širší veřejnost. Zde shrnuje své poznatky a zdůrazňuje interdisciplinární charakter, výhody a omezení současné genetiky. Čtenář je zbaven představy o absolutní řídicí roli našich genů. Naopak geny jsou ovládány tzv. epigenetickými signály, které lze ovlivnit jednak faktory vědomými, jednak faktory nevědomými. Každý z nás má tak možnost aktivně přistoupit ke svému zdraví a pozitivně ovlivnit svou genetickou výbavu prostřednictvím životního stylu a poznání svých nevědomých procesů.

Epigenetické studie prokázaly vliv:
vědomých procesů:

  • stravy
  • dýchání
  • spánku
  • meditace
  • fyzické aktivity

nevědomých procesů:

  • individuální zátěže
  • rodových zátěží
  • společenských zátěží
  • archetypálních souvislostí
  • dalších vlivů

Podcast s Taťánou Maříkovou vás přivede k zamyšlení nad tématy jakými jsou strach, samota, stres nebo systém rodinných návyků a jejich vliv na vaše zdraví. Složitá témata, podaná jednoduše, citlivě a s velkým přesahem do psychologie, spirituality, filosofie a dalších disciplín. Taťána Maříková je výjimečná žena. Jsem si jistá, že až si tento podcast poslechnete, budete se mnou souhlasit.

Blog a podcast
e-mailem

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace a novinky.

Úspěšně jsme vás přidali do seznamu odběratelů